هارلی دیویدسون V-ROD Muscle 2013 یک سُنَت شکن

 

 

این بار در مورد یکی از کمپانی های قدیمی و اصیل سازنده موتورسیکلت در دنیا سخن می گوییم، هارلی دیویدسون که برخی ها هم نامش را مخفف می کنند و آن را HD می نامند، در طول زمان این کمپانی هم مانند دیگر سازندگان موتورسیکلت و اتومبیل با مشکلات و بحران های زیادی مواجه شده است، در سال 1977 بود که دیگر مسئولان هارلی دیویدسون تصمیم به تولید فقط موتورسیکلت گرفتند و موتورهای خاص خود را در مدت کوتاهی به همه دنیا شناساندند و به خوبی فروختند، موتورسیکلت های هارلی دیگر انجین هایی بیش از 700 سی سی داشت و در بحث قدرت و گشتاور نیز در زمان خود بسیار عالی بودند، نکته جالب اینجاست که از ابتدای تولید این کمپانی مسئولان آن سیاست را مبنی بر تولید موتورسیکلت های کروزر اتوبانی گذاشتند با دنبال کردن آن هدف طی چندین دهه می بینیم که حالا یکی از قطب های تولید این گونه موتورسیکلت هاست و پس از گذشت این سالها می بینیم که هنوز هم کلوپ هارلی دیویدسون در دنیا فعال است، این پشت کار و جدیت در کنار سیاست های دیگر هارلی را تبدیل به یک قطب موفق در صنعت تولید موتورسیکلت کرده است و بس...

harley 1