آدرس تعمیرگاه های مجاز گروه صنعتی نیروموتور شیراز 


نام نمایندگی 


کدنمایندگی 


آدرس 


تلفن 


مرکزی 


1


تهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از بیمارستان رازی پلاک 396


55634733


تلاش ایران 


2


تهران میدان رازی خیابان مولوی کوچه اردستانی ساختمان تلاش ایران


55386250
حکام 


3


تهران خیابان شریعتی پایین تراز بهارشیراز مقابل سینما ایران ایستگاه عوارضی 


77602636